Čtvrtek 9 = Skalák

Čtvrtek 9 = Skalák

  Aj ta naše (nebo přesněji řečeno jejich, míněno Turnovských) strouhanka. To bylo bědování, to bylo lamentování. Všechno solí, vše se láme, jistotu nikde nemáme, jak by zazpíval pravděpodobně klasik. Ale nakonec se samozřejmě jako vždy všechno v dobré obrátilo a dojmy celkové byly velice pozitivní. Lezlo se kolem Kořenského věže, sešlo se nás dohromady 12, což bylo zatím nejvíce a já s Tománkem zajeli jsme semka z Hradiště na kole, což mělo více než dobrý náboj. Pak Olšina.

                                                                                                Hlucháč, 28.5. 2015

Varianta Údolní cesty VII, Kořenského věž, leze Hlucháč 

JZ cesta VI, Kořenského věž, leze Svára

JZ cesta VI, Kořenského věž, leze Svára

SV stěna VI, Čarodějnice, leze Sajfi

SV stěna VI, Čarodějnice, leze Sajfi

Tománek, Kačena a Svára, na Kořenského věži

Mazanec VIIb, Nábožná, leze Jirka

Koskič na Kořenského věži

SV stěna VI, Čarodějnice, leze Sajfi

Pohodovka VII, Kořenského věž. leze Koskič

Varianta Údolní cesty VII, Kořenského věž, leze Koskič