Č 12 - Matoušovka

Č 12 - Matoušovka

  Celkem v šesti kusech sešel se oddíl na čtvrtečním lezení, tentokráte na Matoušově skále u Křižan. Počasí bylo velmi proměnlivé a k lezení spíše nepříznivé. Déšť také po čtyřech cestách nadobro ukončil veškeré snažení. 

                                                                                    Hlucháč