BRIGÁDA 2016

BRIGÁDA 2016

Na sobotu 9. dubna, byla dle
aktuálního kalendáře oddílových akcí, naplánována tradiční brigáda
v Příhrazských skalách. Po akademické čtvrthodince se dorazivší grupa
pomalu přesouvá z parkoviště u momentálně vypuštěného bazénu, vybavena všemožným
nářadím, na začátek schodů. Dál se Jonyho traktor s materiálem nedostal.
Postupně, na několikrát, vynášíme vše na místa určení. Tří a zejména
čtyřmetrové dřevěné kuláče se celkem pronesou.

Pro letošek byla jako hlavní
cíl oprav vybrána přístupová cesta k věžím Slávy Korčáka a Krajce, která
pak pokračuje ještě ke Garotě. Jedna skupina se zde s pilami, krumpáči,
rýči, motykami, lopatami, palicí a nadšením pouští do díla. Téměř všechny
protierozní zábrany byly opraveny a několik zcela nově vybudováno, tak aby byl
přístup v dosti strmém terénu schůdnější, ale hlavně aby dále nedocházelo
k sesuvu půdy a obnažování skal.

Další skupina se věnovala
opravě schodů. Došlo k výměně několika uhnilých sloupků, několika polí
zábradlí. Jeden díl zábradlí byl vyroben úplně nově, opravilo se několik
schodů. Něžná pohlaví se svými ratolestmi tradičně hrabala listí a uklízela
odpadky po bezohledných turistech, kterých je evidentně stále dost.

Po práci čekala na všechny
zúčastněné, kterých bylo letos opět něco přes dvacet, odměna, v podobě
výtečného zabíjačkového guláše, za jehož výrobu patří velký dík Jonymu. Gulášek
se pojídal a pivečkem zapíjel kolem ohýnku před Amigosem. Panující pohoda byla
trošku narušena začínajícím deštěm, který nám zhatil plány na odpolední lezení.

Závěrem bych rád poděkoval
všem účastníkům za jejich čas a energii, které věnovali této potřebné činnosti
v našich milovaných skalách. Někteří pracovali s takovou vervou, že
to nevydrželi hned dvě násady, jedna od rýče a druhá od palice. Díky patří též
ČHS, který stejně jako v loňském roce, přislíbil finanční spoluúčast na
pokrytí nákladů na materiál.


Lezbě zdar, Jiřik.