Proběhla výroční schůze

13.01.2014 11:18

  V sobotu večer proběhla na Olšině výroční schůze našeho oddílu za účasti 16 členů. Na programu bylo schvalování plánu činnosti na rok 2014, grant ČHS  na tradiční akci (Schody) a také příspěvek města na činnost, který jsme navýšili na 15 000,- kč. K této žádosti byl přiložen dopis popisující důvody navýšení příspěvku. Dále jsme vybírali příspěvky na oddíl, ten zůstal na stávající výši 200,- kč. Ohledně brigády padly návrhy na úpravu přístupové cesty ke Křížovkám a taky posezení u Matoušovky. Po věcné debatě všech přítomných k různým bodům programu a plánu jsme přistoupili k promítání fotek z lezeckých akcí loňského roku. Plán činnosti bude podrobně rozepsán co nejdříve v MENU - Plán činnosti na úvodní stránce vlevo nahoře.

                                                                                                                                                 Horám zdar Hlucháč.

Zpět