Proběhla výročka

31.01.2013 14:19

  V pátek 25.1. proběhla na Olšině výroční schůze oddílu. Dohromady bylo řítomno 12 členů. Krátce se hodnotila činnost v roce 2012 a poté se plánovaly akce na letošní rok. U městského úřadu byla podána žádost o vyšší dotaci na příští rok, letos jsme dostali pouze 5000,- kč a zažádali jsme o 10000,-kč. Dále byla podána žádost o grant na Příhrazské schody ve výši 10000,-kč na ČHS. Konečný verdikt se schválenými projekty bude zveřejněn do konce ledna 2013.

  Posléze Honza Koska promítnul velmi poutavé fotografie z lezeckého zájezdu na Sicílii a na úplný závěr povinně každý ještě jednou Ostrov čarodějů.

                                                                                                                                  Hore zdar Hlucháč.

Zpět