PARADAJS CROSS 2014

03.06.2014 10:46

 Všichni lezci a spolulezci, v sobotu 7. června proběhne opět závod dvojic v lezení a na kole Paradajs Cross. Prezentace od 8.00h na Olšině u hřiště (Drábské světničky), ostrý start v 9.00h tamtéž. Závodí se v pěti skalních oblastech Českého ráje. Věže jako každý rok opět nové. Viz pravidla níže. Info Jirka Vltavský (607595992, jiri.vltavsky@sck.izscr.cz) a Hlucháč (723062318, jendabenda@centrum.cz).

                                                                                         Hore zdar Hlucháč

 

PARADAJS CROSS 2014

 

PRAVIDLA (stejná jako v roce 2013, pouze jiné cesty)

 

 1. start – cíl: hospoda na Olšině, 9:00 – 20:00
 2. soutěží dvojice
 3. 5 oblastí Českého ráje – všechny povinné (Drábky, Příhrazy, Prachov, Hrubá skála 2x – I. a II. díl průvodce)
 4. mezi jednotlivými oblastmi, respektive skalami, se všichni soutěžící přemisťují na bicyklu jakéhokoli typu a značky (samozřejmě vyjma různých elektrokol a podobných ojebávek), a to včetně veškerého lezeckého materiálu – je tedy zakázáno převážet materiál jinak než vlastními silami; trasy mezi oblastmi nejsou striktně určeny-rozuměj, jeď si kudy chceš
 5. pořadí oblastí je libovolné
 6. jedna oblast – pět předem určených věží, případně masivů
 7. jedna věž – jedna libovolně zvolená cesta
 8. oba lezci stejnou cestou na vrchol
 9. bodování cest jako u Pískomila (VI=6b, VII=7b, VIIb=8b atd.) – body za cestu jsou pro dvojici
 10. lezci se ve vyvádění cest nemusí střídat – všechny může tudíž „vytáhnout“ jeden z týmu
 11. podmínky pro klasifikaci – v každé oblasti alespoň jedna cesta (oba lezci nahoře) + splnění časového limitu
 12. o pořadí rozhoduje počet bodů bez ohledu na čas v cíli; čas rozhoduje až v případě shodného počtu bodů
 13. leze se pouze za sucha (nejpozději pátek rozhodne)

 

 

 

termín soutěže: sobota 7. 6. 2014

náhradní termín: sobota 12.7. 2014

 

kontaktní osoby:

Honza Hluchý, 723 062 318, jendabenda@centrum.cz

Jiřik Vltavský, 607 595 992, vltavsky.jiri@seznam.cz

 

 

 

OBLASTI – VĚŽE

(lezecké objekty jsou pro letošní ročník opět obměněny)

 

DRÁBKY: Drábský masív, Partyzán, Borůvka, Černá jehla, Ferda

 

PŘÍHRAZY: Velimská věž, Velká Křížová věž, Svatodušní věž, Mrška, Rohačka

 

PRACHOV: Hodinová věž, Bloud, Šibal, Ferda, Borová věž

 

HRUBICE – I. DÍL: Daliborka, Velký Kapucín, Zub, Rusalka, Pěstička

 

HRUBICE – II. DÍL: Galeon, Brána, Kavčí věž, Dívčí, Nemluvně

 

Zpět