Lezecké ČTVRTKY

14.04.2015 16:27

  S platností od letošního 1. dubna se zavedla pravidelná lezení ve čtvrtek odpoledne. Organizačně se to má následovně:

1. každý čtvrtek má na starosti vždy určená osoba, tzn. hlavně kam se pojede

2. zodpovědná osoba na následující týden se určí vždy v den lezení, tedy ve čtvrtek

3. každý týden bude zodpovědná osoba jiná, abychom se všichni prostřídali, proto veškeré dotazy na aktuální týden směřujte jen a pouze na ni

4. účastnit se budou členové oddílu plus spřízněné osoby

5. lézt se bude vždy společně v dané oblasti a nejlépe i v jednom sektoru, tímto se bude utužovat sociální pouto a taky vznikat kvalitní fota

6.  doprava do místa lezení vždy operativně

7. neexistuje nelezecká podmínka - tzn. sucho - vše ok, mokro - Sušky, Panťák, Hodkovice, bouldering, ..., totální kekél - stěna

8. při lezení dodržujte vypnuté mobilní telefony

9. čtvrtky jsou bez dětí

Další podnětné návrhy:

a) lezecké dvojice by se mohly střídat, ať se blížeji poznáme, ale i vzděláme, přeci jenom je dobré se ujistit, zda-li všichni správně postupujeme při jištění, dobírání apod.

b) po lezení schůze - rozprava na Olšině.

c) foťáky s sebou

  Jinak první čtvrtek 2. dubna proběhla stěna Jablonec (účast já, Jiřík), druhý čtvrtek 9. dubna proběhly Drábky (účast já, Sajfi, Jiřik, Koskič, Bláža, Kačena, Pepis). Následující čtvrtek 16. dubna má na starosti Koskič.

                                                                                                        Hore zdar váš předseda Hlucháč

Zpět